لطفا کمی صبر کنید ...

جدیدترین محصولات

 • همه
 • آب مقطر گیری- دیونایزر
 • حمام سیرکولاتور سرمایشی -گرمایشی
 • چیلر آزمایشگاهی
 • دستگاه تست سرمازدگی گیاهان
 • دستگاه اندازه گیری سطح برگ
 • دستگاه ارزیابی رفتار حیوانات آزمایشگاهی(animal behavior video tracking)
 • دستگاه بیهوشی مخصوص حیوانات آزمایشگاهی(Animal Anesthesia Systems)
 • میکروپلیت اواپراتور(تغلیظ کننده)
 • تعمیر تخصصی دستگاههای آزمایشگاهی
 • تعمیر تخصصی فریزر انواع 80- درجه
Default Logo

آب مقطر گیری-دیونایزر مدل CR500

325,000,000 ريال

Default Logo

چیلر آزمایشگاهی مدل CRC-PRO

580,000,000 ريال

Default Logo

چیلر آزمایشگاهی مدل CRC-INDUSTRIAL

1,180,000,000 ريال

Default Logo

حمام سیرکولاتور سرمایشی -گرمایشی

655,000,000 ريال

Default Logo

سطح سنج برگ

550,000,000 ريال

Default Logo

میکروپلیت اواپراتور (تغلیظ کننده)

622,000,000 ريال

Default Logo

دستگاه اندازه گیری رفتار حیوانات آزمایشگاهی

830,000,000 ريال

Default Logo

دستگاه بیهوشی حیوانات آزمایشگاهی مدل CRIN1

1,430,000,000 ريال

Default Logo

آب مقطر گیری-دیونایزر مدل CR150

245,000,000 ريال

Default Logo

دستگاه تست سرمازدگی گیاهان

980,000,000 ريال

Default Logo

آب مقطر گیری-دیونایزر ۳۵۰ CR

275,000,000 ريال

Default Logo

آب مقطر گیری - دیونایزر ۱۰۰۰ CR

370,000,000 ريال