لطفا کمی صبر کنید ...

مشاوره طراحی آزمایشگاه و خرید تجهیزات

آیا نیاز به راه اندازی آزمایشگاه یا مرکز آزمایشی جدید دارید؟ آیا می خواهید تجهیزات جدیدی را در آزمایشگاه خود نصب کنید و می خواهید مطمئن شوید که طبق استانداردهای نظارتی انجام می شود؟

ما سال ها تجربه در راه اندازی آزمایشگاه ها داریم از برنامه ریزی گرفته تا طراحی تا خرید تجهیزات، نصب، کالیبراسیون. ما می‌توانیم برای راه‌اندازی یک آزمایشگاه جدید یا توسعه آزمایشگاه فعلی راه‌حل‌های کلیدی ارائه دهیم.