لطفا کمی صبر کنید ...

میکروپلیت اواپراتور(تغلیظ کننده)

دستگاه هیتر بلاک و تغلیظ کننده  ساخت شرکت کیمیا رهاورد ابزار مفیدی جهت گرم کردن و تغلیظ کردن نمونه های آزمایشگاهی شما می باشد.

 

معرفی دستگاه هیتر بلاک و تغلیظ کننده آزمایشگاهی:

 

این دستگاه دارای محل هایی جهت قراردادن نمونه ها می باشد ، که دارای دمای ثابتی می باشد و کاربر میتواند دمای محل قرار گیری نمونه ها را در دماهای بالای دمای محیط کنترل نماید ( هیتر بلاک ) و همچنین با نازل های کار گذاشته شده بر روی مدل بالاتر این دستگاه ، میتوان هر نوع گازی ( گازهای بی اثر ) را به درون این چاهک ها تزریق نمود و نمونه ها را بوسیله گرما و دمش این گازهای بی اثر ، تغلیظ نمود.

 

سیستم تزریق گاز :

 

گاز مورد نظر توسط کاربر از یک سمت وارد سیستم میشود و از نازل هایی که بر روی چاهک ها نصب شده است ، به نمونه ها دمیده میشود و همچنین با شیرهایی که در ورودی هر ردیف نازل کار گذاشته شده ، میتوان دبی مورد نظر را تنظیم نمود.

موارد استفاده :جهت خشک کردن مواد در آزمایشگاههای تشخیص طبی و ژنتیک