لطفا کمی صبر کنید ...

حمام سیرکولاتور سرمایشی گرمایشی

حمام های سیرکولاتور از طریق استفاده از آب در گردش به دمای مطلوب آب مورد نیاز برای خنک کردن یا گرم کردن نمونه ها و معرف ها به طور موثر می رسند و حفظ می کنند. ملاحظات کلیدی برای خرید سیرکولاتور آزمایشگاهی عبارتند از: دقت کنترل دما، محدوده یکنواختی دما، نرخ سرمایش و/یا گرمایش، و هزینه‌های مربوط به نگهداری.

 

 

برخی از مشتریان حمام سیرکولاتور

دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه همدان ، دانشگاه شیراز، دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، پتروشیمی شازند، ….