لطفا کمی صبر کنید ...

سطح سنج برگ

شاخص سطح برگ (Leaf area index) یا به طور اختصار LAI به سطح برگ گیاهان به سطح زمینی که توسط آن اشغال شده است گفته میشود. برای محاسبه آن در یک زمین زراعی، یک متر مربع را در نظر گرفته، سطح برگ گیاهانی که در آن قرار دارند را اندازه گیری کرده بر اندازه سطح زمین تقسیم می کنیم.دستگاه مورد نیاز برای اندازه گیری آن دستگاه سطح سنج برگ گیاه می باشد. اندازه گیری سطح برگ گیاه - لیف اریا میتر(Leaf Area Meter) دستگاهی جهت اندازه گیری سطح برگ گیاه می باشد این دستگاه در آزمایشگاه کشاورزی و آزمایشگاه گیاه شناسی و آزمایشگاه تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد.شرکت کیمیا رهاورد با استفاده از کادر مجرب خود شروع به تولید این دستگاه با قیمت مناسب کرده است و تاکنون در مراکز دانشگاهی مانند دانشگاه تهران، دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه کرمانشاه، دانشگاه اراک و تعداد دیگر از دانشگاهها مورد استفاده قرار گرفته است.