لطفا کمی صبر کنید ...

آب مقطر گیری-دیونایزر ۳۵۰ CR

توضیحات :

تولید روزانه 150 لیتر آب دیونیزه

خالص سازی به روش اسمز معکوس و تبادل یونی

تولید آب با خلوص زیر 1ppm

دارای سیستم حفاظتی در مقابل قطعی آب

قابلیت نصب فلوتر جهت کنترل سطح آب مخزن

ابعاد 40*30 *40 سانتیمتر مکعب

 

برخی از مشتریان ما

دانشگاهها:دانشگاه تهران، دانشگاه شهید مدرس، دانشگاه شهید بهشتی،دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه اصفهان، شیراز، فردوسی مشهد، همدان، زنجان، کرمان, اهواز،دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد تهران شمال و ...:

شرکت ها و سازمان ها: سازمان انرژی اتمی، پتروشیمی اراک،  پتروشیمی شازند، پتروشیمی ارومیه ، گسترش خوارزمی، سوخت راکتورهای هسته ای اصفهان و...

 

مراکز پژوهشی: پژوهشکده گیاهان دارویی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده استاندارد،پژوهشکده نفت و...

275,000,000 ريال